(Mt 5,3)

"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ"
bg-banner