(Mt 15,8)

"Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta."
bg-banner