(Lc 6,27)

"Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em."
bg-banner