Thứ Hai (04.02.2019)

  • Tối: 21h00 - Thánh Lễ Giao Thừa

Thứ Ba (05.02.2019) – Mùng Một Tết - cầu Bình An

  • Sáng: 05h30
  • Chiều: 18h00

Thứ Tư (06.02.2019) – Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

  • Sáng: 05h00
  • Chiều: 18h00

Chúa Năm (07.02.2019) – Mùng Ba Tết - Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

  • Sáng: 05h00
  • Chiều: 18h00

Tin tức khác